doDisplay('div-gpt-ad-WielerNL_below_menu_allpages');

KNWU-bestuur draagt Wouter Bos voor als voorzitter

Het hoofdbestuur van de KNWU heeft in de persoon van Wouter Bos een nieuwe kandidaat-voorzitter gevonden. De nationale wielerbond heeft momenteel geen voorzitter, nadat Marc van den Tweel al na twee maanden opstapte.
doDisplay('div-gpt-ad-WielerNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-614942365b466 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-614942365b466 img{#fig-614942365b466 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-614942365b466 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-614942365b466 img{#fig-614942365b466 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-614942365b466 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-614942365b466 img{#fig-614942365b466 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-614942365b466 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-614942365b466 img{#fig-614942365b466 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}KNWU-bestuur draagt Wouter Bos voor als voorzitter

Om de verkiezing van Van den Tweel was een hoop te doen. Het hoofdbestuur van de KNWU schoof hem naar voren als kandidaat-voorzitter en dat was tegen het zere been van de VVBW, de belangenvereniging van profwielrenners. Die droegen op hun beurt Gerry van Gerwen voor. Van Gerwen trok zich uiteindelijk terug als kandidaat, waardoor Van den Tweel werd verkozen. Na twee maanden stapte hij echter op.

doDisplay('div-gpt-ad-WielerNL_in-content_top_article');

Om een herhaling van een dergelijk scenario te voorkomen, is een vertrouwenscommissie opgesteld, waarin alle geledingen van de KNWU (ook de profrenners) zijn opgenomen. Uit de ontvangen sollicitaties heeft de commissie 6 kandidaten geselecteerd, waarmee gesprekken zijn gevoerd. Twee daarvan zijn uitgenodigd voor een tweede gespreksronde. Hoewel beide kandidaten een uitstekende indruk hebben achtergelaten, gaf de commissie unaniem de voorkeur aan Wouter Bos, zo meldt de bond op haar website.

"De commissie is zeer enthousiast over Wouter Bos en is van mening dat hij op basis van zijn ervaring, competenties en persoonlijkheid een zeer sterke kandidaat is. Bovendien heeft Bos aangegeven voldoende tijd beschikbaar te hebben voor het vervullen van de functie als voorzitter van de KNWU", stelt men. Op het komende congres van de KNWU zal worden gestemd over de kandidaatstelling.

doDisplay('div-gpt-ad-WielerNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws